Select your language

Ubiquinol (CoQ10) helpt tegen hartfalen

Het co-enzym Q10 wordt in het lichaam in twee vormen gemeten, de geoxideerde en inactieve vorm ubiquinon en het gereduceerde en actieve vorm ubiquinol. CoQ10 is aanwezig in de membranen van bijna alle menselijke weefsels en organen, met de hoogste concentratie in het hart. 

Aan de hand van de niveaus van B-type-natriuretisch of breinnaturiuteretisch peptide (BNP) en N-terminaal proBNP (NT-proBNP) kan de ernst van ziekte bij patiënten met hartfalen bepaald worden. In het onderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen serumgehalten van CoQ10 en NT-proBNP bij gezonde vrijwilligers van een oudere studiepopulatie (gemiddelde leeftijd van 52 jaar). 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een negatief verband is tussen het serumniveau van ubiquinol (actieve vorm) en NT-proBNP. Overeenkomstig is het positieve verband tussen de geoxideerde vorm ubiquinon en het NT-proBNP niveau. Vergeleken met patiënten die een hartinfarct hebben overleefd hebben gezonde proefpersonen een lager NTproBNP niveau, een hoger ubiquinol serum niveau en een lager CoQ10 ubiquinon gehalte. Opvallend is dat ubiqionol supplementatie de expressie van CLCN6, een gen gerelateerd aan NT-proBNP-niveau, vermindert.

Samengevat, hogere serumgehalten van ubiquonol is geassocieerd met een lager serum NT-proBNP niveau bij gezonde ouderen. In hoeverre een hoog serumniveau van ubiquinol een beschermende factor voor hartfalen is, moet echter in toekomstige studies worden uitgelicht.

Lees het volledige onderzoek hier.

Deel dit artikel

Meer over dit onderwerp